اتوماسیون صنعتی

http://www.automationlightning.com/

انجام پروژه های اتوماسیون صنعتیتماس با ماتماس با ما

فن آوری صاعقه
Industrial Automation Lightning

ماشین آلات اکسترودر

• تعمیر ، نگهداری ، راه اندازی و هوشمند سازی خط تولید ماشین آلات اکسترودر
• ( 1.22 *2.44 *3 mm - 1.22*2.44 *25 mm ) در سایزهای P.V.C راه اندازی خط تولید شیت های فومیزه
• همراه با ارائه فرمولاسیون و آموزش اپراتوراکسترودر1 اکسترودر2 اکسترودر3 اکسترودر4
اکسترودر5 اکسترودر6 اکسترودر7 اکسترودر8
اکسترودر9 اکسترودر10 اکسترودر11 اکسترودر12
 اکسترودر13  اکسترودر14  اکسترودر15  اکسترودر16
اکسترودر17 اکسترودر18 اکسترودر19 اکسترودر20
اکسترودر21
اکسترودر22


ساخت کاتر برای خط وودپلاست


 وودپلاست1
 وودپلاست2
 وودپلاست3
 وودپلاست4
 وودپلاست5
 وودپلاست6
 وودپلاست7