اتوماسیون صنعتی

http://www.automationlightning.com/

انجام پروژه های اتوماسیون صنعتیتماس با ماتماس با ما

فن آوری صاعقه
Industrial Automation Lightning

هوشمندسازی موتورخانه

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه ، سامانه ای است که تجهیزات داخل موتورخانه از طریق سنسورهای داخل و خارج از ساختمان ، نیاز حرارتی داخل ساختمان را تأمین می کند . این سیستم با اندازه گیری دمای محیط ، آب گرم مورد نیاز ساختمان با دمای مطلوب را فراهم می کند و با این روش از تولید گرمای اضافی جلوگیری می شود .
مزایای این سیستم عبارتند از :
• کاهش مصرف سوخت و هزینه ها
• تأمین شرایط آسایش ساکنین در حد استاندارد
• کاهش مصرف سوخت موتورخانه و میزان استهلاک آن
هوشمندسازی موتورخانه >>

هوشمندسازی موتورخانه
هوشمندسازی سیستم آبرسانی

این سیستم برای استفاده بهینه مصرف آب و برق و همچنین فرسوده نشدن ادوات آبرسانی بهره میگیرد ، در این روش با استفاده از خودکارسازی یا هوشمندسازی ادوات نیاز به استفاده از کل توان الکتروموتور در طول 24 ساعت شبانه روز نیست ، این امر باعث عمر طولانی پمپ ها و یا ادوات آن می گردد و همچنین فشارسازی بیش از فشار لازم نمی باشد .
مزایای این سیستم عبارتند از :
• مصرف بهینه آب و برق
• سالم ماندن ادوات مانند : الکتروموتور پمپ و قطعات مربوط به آن
• فشار کافی بدون استفاده از توان نامی ادوات
هوشمندسازی سیستم آبرسانی >>

هوشمندسازی سیستم آبرسانی